Deklaracja dostępności strony zs7.eu

 

Zespół Szkół nr 7, im. Szczepana Bońkowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zs7.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zs7.eu

Data publikacji strony internetowej: 2021.02.23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.02.23.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.02.23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną z dostępnością cyfrową jest Dyrektor Jerzy Soliński, adres poczty elektronicznej: zs7@zs7.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 22 654 16 01 lub 22 654 16 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Chłodnej i Żelaznej.


Dojścia piesze są od ulic Chłodnej, Żelaznej i Towarowej. Przejścia dla pieszych od ul. Żelaznej i Towarowej nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Chłodnej, Żelaznej i Towarowej nie występują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych.


Najbliższa stacja PKP Warszawa Ochota znajduje się w odległości do ok.1800 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych.


Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 600 m: Wola Ratusz (kierunek: CH-Marki – nr 190, Torwar – nr 171, Oś. Górczewska – nr 190, Chomiczówka – nr 171), oraz 700 m: Okopowa (kierunek: CH-Marki – nr 190, Torwar – nr 171, Oś. Górczewska – nr 190, Chomiczówka – nr 171).


Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 600 m: Wola Ratusz (kierunek: Kawęczyńska-Bazylika – nr 13, Żerań FSO – nr 20, Czynszowa – nr 23, Wiatraczna – nr 26, Piaski – nr 13, Boernerowo – nr 20, Nowe Bemowo – nr 23, Koło – nr 26 ), w odległości 700 m: Okopowa (kierunek: Kawęczyńska-Bazylika – nr 13, Żerań FSO – nr 20, Czynszowa – nr 23, Gocławek – nr 24, Wiatraczna – nr 22 i 26, Piaski – nr 13 i 22, Boernerowo – nr 20, Nowe Bemowo – nr 23 i 24, Koło – nr 26 i 27, Banacha – nr 1, Annopol – nr 1, Metro Marymont – nr 27)


Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Żelaznej 83 w odległości ok. 350 m.


Najbliższy postój taksówek jest na ul. Chłodnej 4.


Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/


Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców


Wejście do szkoły znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Chłodnej – jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i nie jest dostępne dla osób na wózku. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia, następnie wejście po schodach. Sekretariat Dyrektora znajduje się na parterze budynku, a sekretariat uczniowski w suterenie. Przejście do sekretariatów jest przez wiatrołap i korytarze szkolne bez oznakowania dotykowego na posadzce. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego.


Korytarze prowadzące do w.c. nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.


W budynku nie ma wind.


Brak pętli indukcyjnych w budynku.


Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.


Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.


Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w korytarzu głównym. Drzwi do toalety zamykane na zamek. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.


W budynku nie ma pokoju dla matki z dzieckiem.


Brak windy do celów ewakuacyjnych.