Aktualności

159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 2022

21 stycznia br. kadeci CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza oraz strzelcy JS 1944 przy Zespole Szkół nr 7 w Warszawie pod opieką Mirosławy Niewiarowskiej – kierownika szkolenia praktycznego oraz Tomasza Kantora – wychowawcy klas wojskowych w programie Ministra Obrony Narodowej wzięli udział w uroczystych obchodach 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Wieczorem w Katedrze Polowej WP odbyła się msza św. koncelebrowana w intencji Powstańców Styczniowych, a następnie uroczystości przy Krzyżu Traugutta, przy którym odbył się Apel Pamięci.

Powstanie Styczniowe to największy i najdłuższy polski zryw narodowowyzwoleńczy w XIX wieku. Udział w Powstaniu o charakterze wojny partyzanckiej wzięło ok. 200 000 osób z różnych stanów i grup społecznych. Heroiczna odwaga, poświęcenie, trwanie w nierównej walce, a także konspiracyjne działania oraz niezłomna wiara w wolną Polskę stały się wzorem dla przyszłych spadkobierców narodowowyzwoleńczej idei: Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, władz Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzy Niezłomnych — przypomniała Marszałek Elżbieta Witek w liście, który odczytała Wicemarszałek Sejmu RP — Małgorzata Gosiewska.