Aktualności

191. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

2 grudnia 2021

W niedzielę, 28 listopada, odbyły się uroczystości upamiętniające 191. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Był to największy wysiłek zbrojny w historii polskich walk wyzwoleńczych w XIX wieku, którego celem było wyzwolenie Królestwa Polskiego spod panowania rosyjskiego zaborcy.

Podczas powstania siły polskie i rosyjskie stoczyły wiele bitew. W największą i najbardziej krwawą, pod Olszynką Grochowską w lutym 1831 roku. Wojskom polskim udało się wówczas zatrzymać na wiele tygodni marsz armii rosyjskiej na Warszawę. W upamiętnieniu tamtych wydarzeń, na zaproszenie Pana Andrzeja Melaka przewodniczącego Kręgu Pamięci Narodowej, Posła na Sejm VIII kadencji, w uroczystości wzięli udział przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej 1944 im. ppor. Aleksandra Pudło przy Zespole Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie.

Podczas uroczystości oddaliśmy hołd Bohaterskim Powstańcom pod Kopcem Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Alei Chwały oraz przy Pomniku-Mogile Powstańczej z 1831 roku.