Aktualności

Śladami konstytucji 3 maja – konkurs fotograficzny

4 kwietnia 2021

Drodzy Uczniowie! Pragniemy Was bardzo serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w wewnątrzszkolnym historycznym konkursie fotograficznym pt. „Śladami konstytucji 3 maja”.

Tematyka konkursu – W Warszawie oraz okolicach znajduje się wiele miejsc upamiętniających Konstytucję 3 maja, uchwaloną na Sejmie Wielkim zwanym Czteroletnim. Była to pierwsza ustawa zasadnicza w Europie oraz druga na świecie. Konstytucja proponowała program głębokich reform Rzeczypospolitej. Nie zostały jednak wprowadzone w życie. W 4 lata po jej uchwaleniu państwo polskie zostało ostatecznie rozebrane.

Niemal każdego dnia idąc ulicami, mijamy pomniki, tablice, obiekty upamiętniające owo wydarzenie. Stąd też, jako że nie mamy możliwości uczestniczyć w tradycyjnej akademii oraz obchodach z okazji upamiętnienia tego wielkiego wydarzenia, zrodziła się idea zorganizowania konkursu fotograficznego.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorzy konkursu: Janusz Sękowski oraz Aleksander Domański.
2. Terminy: zdjęcia/fotorelacje należy przesyłać między 30 marca – 6 maja włącznie.
3. Formuła konkursu:

– Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów klas liceum i technikum.
– Fotografie należy wykonać samodzielnie. Może to być jedna fotografia lub fotorelacja składająca się z nie więcej niż 6 zdjęć.
– Fotografie należy przesyłać na maila organizatorów: jasalek20@wp.pl
– Mail z fotografią/fotografiami musi zawierać następujące informacje: Imię, nazwisko, klasa, do której uczęszcza autor zdjęcia/zdjęć oraz krótki opis (1-2 zdania dotyczące uzasadnienia wyboru konkretnego obiektu).

– Nagrody: Cząstkowe oceny celujące z historii za udział w konkursie dla 10 najlepszych fotografii autorskich, punkty za udział w konkursie oraz nagrody ufundowane przez Pana Dyrektora
*Rozstrzygnięcie konkursu uzależnione będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości ogólnej w ciągu 1 tygodnia od zakończenia konkursu.

*Honorowym patronem konkursu został Pan Dyrektor Szkoły – Jerzy Soliński

Jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.

Uwaga – W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczna bardzo proszę zachować wszelkie środki ostrożności!

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy