Aktualności

Wyniki rekrutacji Erasmus +

23 stycznia 2023

Do Komisji Rekrutacyjnej wpłynęło 12 zgłoszenia złożone przez uczniów ZS7, w tym:

  • z Liceum – 1 osoba
  • z Technikum – 11 osób

 

Komisja rekrutacyjna po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń zakwalifikowała 7 osób oraz 2 osób rezerwowych do udziału w Programie Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023.

Spośród 12 kandydatów i kandydatek, nie wszystkie osoby spełniły kryteria formalne oraz pozytywnie przeszły proces oceny merytorycznej. Spośród kandydatów i kandydatek którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych i spełnili kryteria formalne komisja rekrutacyjna wyłoniła 9 osób, do udziału w programie w ramach listy podstawowej, w tym 2 w ramach listy rezerwowej w ramach programu Erasmus+.

 

Dwie osoby zakwalifikowane w ramach listy rezerwowej mają szansę otrzymania dofinansowania mobilności w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

Dodatkowym kryterium premiującym był test EF English Proficiency Index, który odbył się w dniu 20.01.2023.

Lista podstawowa:Krzysztof Końko – B1+Roksana Smolik – B1Julia Kusztal – B1Kacper Jannasz – B1Mikołaj Saracyn – B1Milena Stasiak – B1Mateusz Stosio – B1Lista rezerwowa:Katarzyna Radecka – A2+Nikita Nikolaienko – A2+

Informujemy również, iż osoby, które zostały zakwalifikowane są zobowiązane do dostarczenia podpisanych oraz uzupełnionych dokumentów do dnia np.:

Zał.1A OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI

Zał.7 DEKLARACJA ZGODY NA UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU

Zał.7A CONSENT DECLARATION (USE OF PHOTOS AND VIDEOS)

ETC.

 

Gratulujemy 🙂

Zespół Erasmus +