Aktualności

„Mała zmiana – lepsze jutro”

30 stycznia 2023

Pragniemy podać do informacji, iż projekt pt. „Mała zmiana lepsze jutro – zwiększenie zainteresowań uczniów w poszukiwaniu własnego ja” otrzymał dofinansowanie w ramach XVIII edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych 2023. Celem projektu jest w ogólnym rozeznaniu dostarczenie wiedzy i uświadomienie wybranej młodzieży, czym są emocje, jak sobie z nimi radzić w poszczególnych sytuacjach, czy to czysto szkolnych jak i osobistych, kwestia umiejętnego wyrażania złości, jak i prawidłowe stawianie granic. Pojęcie asertywność, jak i rozróżnianie zachowań jest także pożądanym. Umiejętność kooperacji w grupie, jak i rozwijanie samomotywacji stanowić będzie ważny aspekt. Zorganizowane wyjścia i wyjazd będą dawać młodzieży sposobności na nowe doświadczenia, zaistnieje szansa na możliwość wchodzenia ze sobą w interakcje, co przyczyni się także do nauki samego siebie. Młodzież otrzyma wsparcie i istotne informacje zwrotne.
 
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne – (WIE) to projekt dofinansowania innowacyjnych projektów przygotowanych i realizowanych przez przedszkola i szkoły, dzięki któremu możliwym stało się podejmowanie niestandardowych pomysłów edukacyjnych. Priorytety WIE ustalane są co roku zgodnie z wykazem zadań priorytetowych, wśród nich pojawią się kategorie z szeroko rozumianej edukacji kulturalnej ( źródło https://edukacja.um.warszawa.pl/)