Aktualności

80. rocznica utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych

21 września 2022

20 września br., w samo południe, przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji 80. rocznicy utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych.

Z inicjatywy Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w obchodach uczestniczyli ostatni weterani, rodziny żołnierzy NSZ, przedstawiciele organizacji kombatanckich, środowisk ofiar represji wojennych i powojennych, żołnierze drugiej Konspiracji Niepodległościowej, przedstawiciele władz i instytucji państwowych i wojskowych oraz nasi uczniowie – kadeci Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie.

Po odegraniu Hymnu RP Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk, podczas uroczystej ceremonii uhonorował ostatnich weteranów medalami nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę – Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz Medalami Pro Bono Poloniae.

W swoim przemówieniu Jan Józef Kasprzyk podkreślił „– Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych dobrze zasłużyli się Ojczyźnie. Walczyli w licznych potyczkach i bitwach z okupantem niemieckim. Walczyli od 1944 r. z nacierającą od Wschodu Armią Czerwoną, oddziałami NKWD. Chronili również polską ludność przed działalnością band rabunkowych, ale także bardzo silnie zwalczali ekspozyturę Kremla na okupowanych ziemiach polskich, czyli organizacje komunistyczne w istocie swojej chcące podporządkować Polskę Moskwie. Można powiedzieć, że NSZ, że ich przywódcy, ale i żołnierze tej jednej z największych formacji polskiego państwa podziemnego bardzo trafnie zdiagnozowali czym jest zło płynące ze Wschodu i czym jest zło płynące z niemieckiej III Rzeszy. I nie rozróżniali, który z okupantów jest lepszy czy gorszy”.

Po modlitwie za dusze poległych i zmarłych żołnierzy NSZ i oddaniu przez zgromadzonych Im hołdu podczas Apelu Pamięci oddano salwę honorową. Uroczystości zakończyły się ceremonią złożenia wieńców i kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz defiladą Wojskowej Asysty Honorowej, pododdziału kadetów i strzelców JS 1944 im. ppor. Aleksandra Pudło z ZS nr 7 oraz pocztów sztandarowych.

W imieniu społeczności naszej Szkoły wiązankę złożyła delegacja, której przewodniczył Artur Paszkiewicz – wice Dyrektor.