Aktualności

80. rocznica wywózki więźniów Pawiaka na egzekucję do Magdalenki

8 czerwca 2022

W sobotę 28 maja 2022 r. – w osiemdziesiątą rocznicę masowej egzekucji przeprowadzonej w Lesie Sękocińskim koło Magdalenki, w Muzeum Więzienia Pawiak odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary zbrodni dokonanej tego dnia 1942 roku.

Przybyłych powitała kierownik Muzeum Więzienia Pawiak Joanna Gierczyńska. List od Marszałka Województwa Mazowieckiego odczytał pan Zbigniew Czaplicki. Przemówienie wygłosił Stanisław Zalewski były więzień gestapo w alei Szucha, Pawiaka, Auschwitz, Mauthausen, gdzie miał numer 4491. W Gusen pracował w kamieniołomie i w fabryce zbrojeniowej Messerschmitta – obecnie prezes Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Następnie zgromadzeni oddali hołd pomordowanym i odmówili modlitwę, której przewodził ks. dr Robert Ogrodnik. Zwieńczeniem spotkania w Muzeum Więzienia Pawiak było uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego. Następnie zgromadzeni wyruszyli do Magdalenki, by wziąć udział w drugiej części uroczystości.

Naszą szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza w Warszawie, kadeci oraz Strzelcy JS 1944 im. ppor. Aleksandra Pudło działającej przy Zespole Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie pod opieką pani Mirosławy Niewiarowskiej – kierownik szkolenia praktycznego.