Aktualności

Biblioteka w działaniu

30 grudnia 2016

Biblioteka szkolna, realizując swoje funkcje i zadania, podjęła działania mające odzwierciedlenie w realizowaniu we wszystkich klasach Liceum i Technikum projektu edukacyjnego, mającego na celu upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez głośne czytanie fragmentów powieści, opowiadań, wierszy podczas szkolnych lekcji bibliotecznych z wykorzystaniem nowości wydawniczych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Na jednym z korytarzy szkolnych stworzono strefę książek wolnego dostępu. Współpraca z bibliotekami publicznymi owocuje możliwością uczestniczenia naszych uczniów w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w tych bibliotekach.
Poprzez współpracę z Samorządem Uczniowskim: odnowiony został tradycyjny katalog biblioteczny, w ramach akcji: Zbiórka dla Domu Dziecka – m.in. Książeczka dla Malucha, przyniesione przez uczniów książeczki zostały przekazane do Domu Dziecka Nr 16 w Warszawie. Zorganizowano również wspólnie z Samorządem uczniowskim Maraton Pisania Listów Amnesty International; podjęto współpracę ze sztabem WOŚP.
Przy bibliotece działa aktyw biblioteczny – uczniowie angażują się w prace np. układanie książek na półkach, pomoc przy opracowywaniu nowości. Rozpoczęto współpracę z Przedszkolem Nr 47 „ Mali Artyści” , w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom – starsi czytają młodszym.
W okresie przedświątecznym uczniowie wykonali instalację książkową – choinka z książek.
Wszystkim uczniom angażującym się w działalność biblioteki szkolnej serdecznie dziękujemy.