Aktualności

Erasmus+: Przygotowania językowe (j. angielski)

27 lutego 2023

Zaczynamy po feriach przygotowanie językowe uczestników projektu Erasmus + „KA121-VET Mobilność Edukacyjna”. Program przygotowania językowego dotyczy rozwoju kompetencji językowych uczestników projektu.
 

Cele:  

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim oraz językiem branżowym poprzez:

·        naukę słownictwa i słownictwa specjalistycznego,

·        rozwój sprawności słuchania ze zrozumieniem,

·        doskonalenie umiejętności konwersacyjnych z wykorzystaniem poznanego słownictwa ogólnego i fachowej terminologii.  

Zadania:  

Przygotowanie uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej.

·       Przyswojenie fachowego słownictwa branżowego.
 

 Formy realizacji:

·        Prezentacja materiału filmowego w celu utrwalenia poznanego słownictwa tematycznego.

·        Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych w symulowanych scenkach tematycznych.

·        Przeprowadzenie 10 godz. zajęć z języka hiszpańskiego i 10 godz. z języka angielskiego w pracowni językowej, przeznaczonych na naukę języka hiszpańskiego i języka angielskiego, pracę nad słownictwem i rozwój czterech sprawności językowych z naciskiem na mówienie i słuchanie ze zrozumieniem.
 

Przygotowanie językowe (język angielski) i kulturowe uczniów technikum – 27.02.2023 do 31.03.2023..
 

Zespół Koordynatorów Erasmus +