Aktualności

Erasmus+: Przygotowania psychologiczno-pedagogiczne

24 lutego 2023

Od razu po feriach zaczynamy przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uczestników projektu Erasmus + „KA121-VET Mobilność Edukacyjna”.
 
Cele:
zapoznanie uczniów z zasadami odpowiedzialnego zachowania podczas pobytu na praktyce zagranicznej,
rozwój zdolności interpersonalnych wśród uczniów,
wzmocnienie poczucia siły i zaufania uczniów do własnych możliwości,
zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa podczas wyjazdu i praktyk zagranicznych,
przygotowanie uczniów do odnalezienia się w nowym środowisku w obcym kraju,
opracowanie metod radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy.
 
Formy realizacji:
przeprowadzenie 5h zajęć poświęconych profilaktyce uzależnień, bezpieczeństwie oraz radzeniu sobie ze stresem i kształtowaniu postaw asertywnych,
ćwiczenie zdolności interpersonalnych w symulowanych scenkach tematycznych.
 
Przygotowanie 9 uczniów technikum – 3/10/17 marca 2023 godzina 14:35.
 
Zespół Koordynatorów Erasmus+