Aktualności

Erasmus+: Przygotowania turystyczne

23 lutego 2023

Zaczęliśmy program przygotowania w obrębie TURYSTYKI dla uczestników projektu Erasmus + „KA121-VET Mobilność Edukacyjna”. Program przygotowania dotyczy rozwoju kompetencji w obrębie uczestników projektu.
 
Cele:
Przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w różnych zawodach i na różnych stanowiskach w branży turystycznej,
Poznanie praktycznych zasad organizacji i działania przedsiębiorstw turystycznych.
Poznanie kształtowania turystycznej bazy noclegowej i gastronomicznej oraz świadczenia odpowiednich usług w ramach funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich.
Zapoznanie się z pracą podmiotów świadczących usługi pośrednictwa w turystyce.
Zapoznanie się z organizacją imprezy turystycznej i zasadami jej przebiegu na poszczególnych etapach podróży turystycznej.
Poznanie organizacji i techniki biurowej w turystyce.
Poznanie funkcjonowania i obsługi systemów rezerwacji i informacji turystycznej. Działanie to obejmuje procesy zbierania, gromadzenia, przetwarzania i upowszechniania danych.
Poznanie różnych technik i narzędzi w działalności promocyjnej przedsiębiorstw turystycznych.
 
Zadania:
Przygotowanie uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej.
Przyswojenie fachowego słownictwa branżowego.
 
Formy realizacji:
Prezentacja materiału filmowego w celu utrwalenia poznanego słownictwa tematycznego.
 
Spotkania z ekspertami.
·   Przygotowanie turystyczne uczniów technikum: Od 02.02.2023 do 20.04.2023 w każdy wtorek o godz. 15:30.