Aktualności

Konkurs na recenzję filmową

22 grudnia 2020

Zapraszamy Uczniów naszego zespołu szkół do udziału w szkolnym konkursie na recenzję filmową. Podzielcie się swoimi fascynacjami filmowymi, przedstawcie opinie na temat wybranych filmów.

 

 

Regulaminu konkursu:

1. Organizatorem konkursu na recenzję filmową jest Zespół Szkół Nr 7.

2. Uczestnikami konkursu może być każdy uczeń naszej szkoły.

3.W ramach konkursu zostaną wybrane najlepsze recenzje filmowe.

4. Recenzować można pełnometrażowe filmy fabularne i seriale.

5. Zgłaszanie recenzji do konkursu może nastąpić w okresie od 22 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021r. (włącznie)
Pracę należy przesłać na jeden z wybranych adresów: slawomir.kwiecien@zs7.eu lub aneta.tarnowska@zs7.eu

6. Recenzja powinna być napisana w określonym formacie: czcionka Times New Roman, rozmiar 12, marginesy standardowe 2,5 cm, maksymalna objętość 2 strony.

7.Wszystkie recenzje zgłoszone do konkursu będą oceniane przez komisję, powołaną przez organizatora, liczącą 3 osoby, składającą się z pracowników ZS nr 7.

8. Recenzje będą oceniane według następujących kryteriów:
kompetencje językowe (J), umiejętność analizy filmu w szerszym kontekście (K), odwołania do środków filmowego wyrazu (W).

9. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody książkowe, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i punkty z zachowania.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 lutego 2021. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach bezpośrednio przez organizatorów. Lista laureatów zostanie również ogłoszona na tablicy ogłoszeń dziennika Librus.

Jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości – pytajcie przez Librus.

 

Z poważaniem
Aneta Tarnowska
Sławomir Kwiecień