Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2016

Z okazji obchodów 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych. Kluczowym punktem była uroczysta odprawa wart połączona z Apelem Pamięci. Na Placu stanęły pododdziały reprezentujące wszystkie rodzaje sił zbrojnych, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, Policję, a także Służby: Więzienną i Celną.
Prezydent Andrzej Duda wjechał na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w eskorcie Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. Gdy podniesiono na maszt flagę państwową i odczytano Apel Pamięci żołnierze z plutonu salutowego Batalionu Reprezentacyjnego WP oddali 21 salw armatnich, a harcerze złożyli na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza lampkę z Ogniem Niepodległości. Następnie odbyła się uroczysta odprawa wart, przemówienie pana Prezydenta oraz złożenie wieńców przez delegacje przybyłe na uroczystość. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada żołnierzy, która przeszła Krakowskim Przedmieściem do Muzeum Wojska Polskiego. Naszą szkołę reprezentował Pododdział Reprezentacyjny Klas Wojskowych, który wystawiło CXXV Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza pod opieką koordynatora klas wojskowych pana Piotra Goruka-Górskiego oraz wychowawców klas wojskowych: Mirosławy Niewiarowskiej, Anety Balko-Dębskiej, Emilii Kicuń i Tomasza Rurarza.

Przygotowano na podstawie: http://dgw.wp.mil.pl/pl/1_1429.html