Aktualności

Nastolatek w samorządzie

30 listopada 2016

W dniach 22-25 listopada uczniowie klas pierwszych wzięli udział w warsztatach „Nastolatek w samorządzie”, którego organizatorem było Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016–2020”.
W każdej klasie warsztaty były podzielone na dwie części: Szkoła i Warszawa. W pierwszej części przeprowadzona była diagnoza środowiska szkolnego, dyskutowano na temat praw ucznia oraz samorządu uczniowskiego. Zastanawiano się w jaki sposób młodzież może angażować się w codzienne życie szkoły. Uczniowie zagrali w grę Memory z wypisanymi prawami ucznia oraz aktami prawnymi, z których one pochodzą. Szczególną uwagę zwrócono na aktywność i zaangażowanie w życie szkoły, respektowanie praw i obowiązków oraz umiejętność realizowania pomysłów. W ramach tej części mówiono również o Młodzieżowych Radach Dzielnic i Młodzieżowej Radzie m.st. Warszawy.
Drugi blok dotyczył struktury administracyjnej Warszawy. Uczniowie układali Dzielnicopuzzle  i dowiedzieli się, jak wyglądają warszawskie dzielnice. Za pomocą karty pracy o strukturze i władzach Warszawy, animatorzy uporządkowali zdobytą wiedzę dotyczącą funkcjonowania miasta.
Uczniowie stworzyli próbne projekty z pomysłami na aktywności związane z ich zainteresowaniami. Mogą być one zrealizowane w ramach programu Aktywna Warszawska Młodzież, dzięki któremu młodzi ludzie mają możliwość otrzymania wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego przy organizacji własnych projektów. Uczniowie otrzymali również informacje na temat narzędzi partycypacji: Konsultacji Społecznych, Inicjatywy Lokalnej, Budżetu Partycypacyjnego oraz Miejskiego Centrum Kontaktu 19 115.