Aktualności

Obchody 87 rocznicy śmierci Marszałka J. Piłsudskiego

13 maja 2022

12 maja 2022 roku, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się obchody 87 rocznicy śmierci Pierwszego Marszałka Polski oraz 52 rocznicy śmierci Generała Władysława Andersa połączone z ceremonią wręczenia Sztandaru Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Pan Minister Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ufundował Sztandar przekazany uroczyście podczas ceremonii. Matką chrzestną Sztandaru zgodziła się zostać Pani Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu RP, a Ojcem chrzestnym Pan Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Na zaproszenie Pana st. insp. ZS Marka Matuły – Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Pododdział Honorowy Związku pod dowództwem sierż. Fryderyka Palonki-Manunza wystawiła JS 19 44 im. ppor. Aleksandra Pudło działająca przy Zespole Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego oraz CXXV Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza. Wartę honorową w mundurach legionowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza pełnili strzelcy Emil Grudziądz i Piotr Kubacki. Bezpośrednio po uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyło składanie wieńców przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Wartę honorową przy Pomniku Pierwszego Marszałka Polski pełnili sekcyjni Gabriel Garbarczyk oraz Dominik Ożóg.