Aktualności

Podziękowania od Amnesty Imnernational

25 listopada 2013

Po przeprowadzeniu akcji pisania listów dla więźniów sumienia od Organizacji Amnesty Imnernational szkoła dostała zarówno zaświadczenie o przeprowadzeniu akcji jak i imienne podziękowania, które otrzymali: Pan Dyrektor Paweł Mirecki, Pani Agnieszka Marciniak oraz Pani Joanna Laskowska.