Aktualności

Ślubowanie pierwszego rocznika kadetów „Milewicza”

16 maja 2022

13 maja 2022 roku, naszych kadetów spotkał wyjątkowy zaszczyt – złożyli ślubowanie przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ślubowanie złożyli kadeci pierwszego rocznika Oddziału Przygotowania Wojskowego w CXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Waldemara Milewicza w Zespole Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowsiekgo w Warszawie. CXXV Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza od siedemnastu lat prowadzi klasy wojskowe. Od rozpoczęcia programu Ministra Obrony Narodowej skierowanego do szkół średnich nasze Liceum jest jego uczestnikiem. Początkowo był to program Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych – kadeci ostatniej edycji tego programu uczestniczyli w uroczystości. Kolejnym programem w jakim Szkoła bierze udział to Oddziały Przygotowania Wojskowego.

Po uroczystym ślubowaniu Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zwrócił się do kadetów: „Są Państwo godnymi następcami tych pokoleń Polaków, którzy w warunkach trudnych, kiedy Polski nie było na mapach świata, ale i w warunkach pokoju budowali wspólnotę wolnej, dumnej, niepodległej Rzeczypospolitej”. Kadet Mateusz Jankowski w imieniu pierwszego rocznika powiedział: „dzisiejsza uroczystość otwiera nowy etap w naszym życiu. Rozpoczynamy naukę w szkole średniej, szkole o szczególnym, wojskowym charakterze i wojskowej już tradycji. Wyboru tej właśnie szkoły dokonaliśmy sami, w pełni świadomi trudności z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć, świadomi wyrzeczeń jakie nas czekają. Nauka w naszej szkole jest jednak zgodna z naszymi zainteresowaniami i mamy nadzieję, że po jej zakończeniu w większości staniemy w tym miejscu jako żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej”.

Absolwenci naszej szkoły to dzisiaj Żołnierze służący w wielu jednostkach wojskowych wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych, to szeregowi, podoficerowie i oficerowie, to nie tylko Żołnierze, ale również Policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej i innych służb. Wśród uczestników dzisiejszej uroczystości na pewno znajdzie się liczne grono kontynuatorów tej tradycji. Za pomoc w przygotowaniu i obecność podczas święta naszej społeczności szkolnej klas wojskowych serdeczne podziękowania składamy: Dowództwu Garnizonu Warszawa, Janowi Józefowi Kasprzykowi – Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dowództwu Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji ppłk. Jackowi Stoniowi – Dowódcy Batalionu Dowodzenia WL w Białobrzegach – naszej jednostki patronackiej, oraz przedstawicielom instytucji współpracującym na co dzień z naszą Szkołą, działaczom opozycji antykomunistycznej okresu PRL, którzy przybyli na uroczystość.

https://www.facebook.com/udskior

https://www.facebook.com/watch/?v=715202013023043 – film

https://www.facebook.com/ZostanZolnierzem