Aktualności

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

30 listopada 2016

Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”
                                                        Adam Mickiewicz  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Oto nasze tegoroczne stypendystki:
Marta Wisłocka, klasa 2 Lf
Karolina Antczak, klasa 4 Tb