Aktualności

Szkolenie dla uczniów „Młodszych Ambasadorów” w programie „EPAS”

20 listopada 2018

listopada 2018 roku w Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie odbyło się szkolenie przedstawicieli uczestników (Młodszych Ambasadorów) biorących udział
w programie  „Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego”.

 

Kolejny rok szkoła nasza uczestniczy w programie, którego celem jest pobudzanie świadomości młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnianiu wiedzy o Unii Europejskiej, szczególnie
o Parlamencie Europejskim. Poprzez udział w programie uczniowie, przy merytorycznym wsparciu pani Mirosławy Niewiarowskiej, poznają jakie mają możliwości działania w kontekście integracji europejskiej oraz zrozumieją znaczenie głosowania w wyborach europejskich w 2019 roku.

 

Szkolenie miało formę warsztatu z wykorzystaniem materiałów kreatywnych prezentujących dotychczasowe doświadczenia związane z życiem w Unii Europejskiej (m.in. podróże, wymiany szkolne, wycieczki, kursy, marzenia). Prowadzący warsztat uzupełnił wiedzę uczestników o informacje dotyczące, np. wymiany w ramach programu Erasmus+, wolontariatu europejskiego, o kursach językowych zagranicą, wskazując strony internetowe lub miejsca, w których młodzież może uzyskać dodatkowe informacje.