Aktualności

„Tydzień Konstytucyjny”

6 listopada 2017

W dniach 6-10 listopada 2017 roku na zaproszenie pani Sylwii Gregorczyk-Abram – adwokat koordynującej ogólnopolski projekt im. prof. Zbigniewa Hołdy pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich „Tydzień Konstytucyjny”, w naszej szkole odbyły się lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli.
W przystępny i interesujący sposób prawnicy – adwokaci, sędziowie, radcy prawni, prokuratorzy, notariusze przeprowadzili lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli oraz roli sądów w procesie ochrony praw i wolności. Pokazali, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas.
W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowano wśród uczniów świadome obywatelstwo i motywowano do większego zainteresowania sprawami publicznymi. Zajęcia miały zwrócić uwagę uczniów na kluczową rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji.