Aktualności

Uczciliśmy 78. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej

27 września 2017

Główne uroczystości obchodów rocznicowych odbyły się przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Kombatanci, przedstawiciele instytucji państwowych, wojska, harcerzy i władz Warszawy przybyli na zaproszenie pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydent m. st. Warszawy, oraz pana Leszka Żukowskiego, prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Podczas uroczystości naszą szkołę reprezentowała pani Mirosława Niewiarowska, wychowawczyni klas wojskowych, w asyście pocztu sztandarowego w składzie: Sebastian Mirowski, Wiktor Ciepielewski i Jakub Komar.
Polskie Państwo Podziemne utworzone zostało 27 września 1939 roku i istniało do 1 lipca 1945 roku. Było systemem władz państwowych, działającym w imieniu Rzeczypospolitej w czasie okupowania terytorium Polski przez Trzecią Rzeszę i Związek Radziecki. Polskie Państwo Podziemne było tworem, który miał cechy przypisywane państwu. Była to m.in. struktura, która przeobraziła się w 1942 roku w Armię Krajową, stworzyła oświatę i tajne nauczanie, dzięki któremu polskie dzieci mogły pobierać naukę. Działał wymiar sprawiedliwości i sądy, które skazywały Niemców, a także kolaborantów i wykonywały wyroki. Państwo podziemne było odpowiednikiem rządu polskiego z Radą Ministrów podzieloną na departamenty.