Aktualności

Upamiętnienie kobiet internowanych w stanie wojennym

20 grudnia 2017

20 grudnia 2017r. przy dawnym Areszcie Śledczym Warszawa- Grochów w Olszynce Grochowskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej  pobyt internowanych tam w stanie wojennym kobiet. Tablicę umieszczono na frontowej ścianie budynku.
Obchody uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Najświętszego Serca Maryi  w Warszawie odprawiona w intencji żyjących i zmarłych kobiet. Msza celebrowana była przez ks. bp. Romualda Kamińskiego. Następnie zgromadzeni uczestnicy udali się na teren Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie (Olszynka Grochowska), gdzie nastąpił akt uroczystego odsłonięcia tablicy.
W uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kobiet Internowanych, Więzionych, Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Mazowsze oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych udział wzięli  m.in. przedstawiciele władz państwowych, osoby represjonowane z powodów politycznych, działacze opozycji antykomunistycznej, przedstawiciele instytucji i urzędów centralnych, Biskup Diecezjalny Warszawsko-Praski oraz duchowieństwo, przedstawiciele służb mundurowych, resorów Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele związków i stowarzyszeń kombatanckich.
Naszą szkołę reprezentowała Mirosława Niewiarowska – wychowawczyni klas wojskowych w asyście pocztów sztandarowych naszego Liceum Ogólnokształcącego oraz przekazanego naszej szkole sztandaru Stowarzyszenia Żołnierzy Powstańczych Oddziałów Specjalnych ”Jerzyki” Armia Krajowa.

https://www.youtube.com/watch?v=GX1FLXJ6YJU