Aktualności

Uroczyste podpisanie porozumienia

18 listopada 2021

W poniedziałek 15 listopada Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie – Jerzy Soliński zawarł porozumienie o współpracy z Instytutem Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego reprezentowanego przez prof. dr. hab. Bogusława Packa – Dyrektora Instytutu BiRM.

Porozumienie dotyczy uzgodnień w celu prowadzenia działań edukacyjno-patriotycznych, kulturalno-oświatowych, wychowawczych oraz projektów (grantów) umożliwiających pozyskiwanie środków finansowych, między innymi na działania proobronne przy wsparciu Instytutu BiRM oraz udziale kadry i uczniów Szkoły.