Aktualności

Uroczyste ślubowanie

2 października 2020

2 października 2020 roku, uczniowie-kadeci 14-ego już, pierwszego rocznika klas wojskowych CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza w Zespole Szkół nr 7 w Warszawie złożyli uroczyste ślubowanie.

 

 

Uroczystość odbyła się w samo południe w szczególnym miejscu dla każdego Polaka – przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kompanię reprezentacyjną Wojsk Lądowych pod dowództwem ppor. Mateusza Wiśniewskiego wystawił Batalion Dowodzenia WL w Białobrzegach. Orkiestrą Reprezentacyjną Wojska Polskiego dowodził por. Andrzej Zaremba. Wartę honorową na posterunku przed Grobem Nieznanego Żołnierza pełnili kadeci drugiego rocznika Certyfikowanych Wojskowych Klas mundurowych: Adam Daghman i Paweł Janas.

 

Poczet Flagowy w składzie: dowódca – kadet drugiego rocznika Milena Styrczula, flagowy – kadet trzeciego rocznika Mateusz Mazurek, asystowała – kadet drugiego rocznika Weronika Kołacińska. Złożeniem ślubowania na Sztandar zostali uhonorowani wyróżniający się w pierwszym okresie szkolenia kadeci: Bartosz Zalewski, Filip Bartczak, Dawid Nożykowski, Antoni Cymerman.

 

Podczas uroczystości „w uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami Kraju decyzją Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Medalem „Pro Bono Poloniae” uhonorowane zostało CXXV Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza w Zespole Szkół nr 7 w Warszawie. Aktu dekoracji dokonał Pan Minister Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w asyście Pana Jerzego Solińskiego – Dyrektora Zespołu Szkół nr 7.

 

Pan insp. Marek Matuła – Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego odczytał Decyzję Komendy Głównej Związku: „przy Zespole Szkół nr 7 została utworzona terenowa organizacja Związku Strzeleckiego – Jednostka Strzelecka 1944”. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów przy akompaniamencie Warszawianki Karola Kurpińskiego w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej WP.