Aktualności

Uroczystość 17 września

17 września 2020

Siedemnastego września 2020 roku, w 81 rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacja Niepodległościowa oraz Instytut Pamięci Narodowej zorganizowali Krajowy Zjazd Formacji Niepodległościowej. Przedstawiciele uczniów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych pod opieką Mirosławy Niewiarowskiej oraz Patryka Wachowca – wychowawców klas wojskowych  – wzięli udział w uroczystości przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie oraz w konferencji naukowej Zjazdu.

 

 

Podczas uroczystości przedstawiciele Organizatorów odsłonili tablicę dedykowaną śp. Wojciechowi Ziembińskiemu, wybitnemu działaczowi niepodległościowemu, inicjatorowi budowy pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do spraw Kombatantów oraz Osób Represjonowanych, wręczył medale Pro Bono Poloniae i Pro Patria osobom szczególnie zasłużonym w kultywowaniu tradycji niepodległościowej.

 

„Za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” medalem „Pro Patria” została uhonorowana Mirosława Niewiarowska – długoletnia wychowawczyni klas wojskowych w naszej Szkole.

 

W części Naukowej Zjazdu Krzyżem Służby Niepodległości, który Kapituła Krzyża przyznaje osobom działającym na rzecz niepodległości, odznaczono Sztandar CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza oraz Mirosławę Niewiarowską.