Aktualności

Uroczystość ślubowania

16 listopada 2018

16 listopada br.przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu marsz. Józefa Piłsudskiego odbyła się szczególna dla naszej społeczności szkolnej uroczystość – kadeci pierwszych klas wojskowych CXXV Liceum Ogólnokształcącego złożyli ślubowanie na sztandarszkoły.

 

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, m. in.: minister Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Andrzej Melak – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, gen. bryg. Krzysztof Żabicki – zastępca Szefa Sztabu Dowództwa Sił Powietrznych Wojska Polskiego, Waldemar Zubek – Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej, gen. bryg. Robert Głąb – Dowódca Garnizonu Warszawa, płk. dr Piotr Waniek – Dowódca 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, dr Anna Jagodzińska z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Instytucie Pamięci Narodowej, dr Adam Słowik reprezentujący Rektora Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, Jan Myszak – Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Alina Cybula-Borowińska – Przewodnicząca Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy Wojewodzie Mazowieckim jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Kobiet Internowanych, Więzionych Represjonowanych w Stanie Wojennym, Zdzisław Młodziejewski – Pełnomocnik Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Spraw Obronnych, mjr Robert Lisiewicz reprezentujący Dowódcę 16 Dywizji Zmechanizowanej w Białobrzegach, mjr Jacek Stoń – zastępca Dowódcy Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych w Białobrzegach – Jednostki Patronackiej kadetów naszego Liceum, Tadeusz Stański – Prezes Fundacji Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Więzionych, płk. rez. dr Jacek Macyszyn Dyrektor Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Wanda Baranowska – Prezes Stowarzyszenia Pamięci Powstańczych Oddziałów Specjalnych AK „Jerzyki” wraz z delegacją, Teresa Rudnik – Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Warszawa – Wschód.

 

Podczas uroczystości ślubowania, za działalność patriotyczną i proobronną pan minister Jan Józef Kasprzyk dokonał ceremonii udekorowania sztandaru CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza Medalem „Pro Patria”. Szkoła została uhonorowana Medalem Pro Patria za szczególne działania w kultywowaniu pamięci w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z przemówienia pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka.

 

www.facebook.com/groups/ZS7Warszawa/?multi_permalinks=1382384185235959&notif_id=1542057924166999&notif_t=feedback_reaction_generic

oraz   www.polska-zbrojna.pl

Napisali o nas:

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/1487-uroczysto%C5%9B%C4%87-%C5%9Blubowania-kadet%C3%B3w-klas-wojskowych-z-cxxv-lo-im-w-milewicza-w-warszawie.html

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/26903?t=Liceum-im-Milewicza-wyroznione-Medalem-Pro-Patria-