Aktualności

Uroczysty koncert „POLSKA – Zasłużonym dla Ojczyzny”

12 listopada 2016

Dzień po Święcie Niepodległości w Filharmonii Narodowej, na uroczystym koncercie „POLSKA – Zasłużonym dla Ojczyzny” zgromadzili się przedstawiciele czterech pokoleń Polaków. Jest to wyraz wdzięczności współczesnych wobec tego wspaniałego pokolenia, które w latach II wojny światowej dało przykład wielkiej miłości do Ojczyzny. Miłości, która wymagała nieraz ofiary zdrowia, a nawet życia. Tamto pokolenie jest drogowskazem dla nas współczesnych, a wartości, którymi żyło – nieustającym punktem odniesienia. „Zachowanie pamięci o polskiej drodze do Niepodległości jest jednym z fundamentów współczesnego myślenia o Polsce i traktowania obywatelstwa w kategoriach służby Rzeczypospolitej” – powiedział zapowiadając koncert  p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i  Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Koncert objęty honorowym patronatem przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę jest organizowany z okazji Narodowego Święta Niepodległości przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundację Cultura Memoriae, Filharmonię Narodową w Warszawie w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutem Pamięci Narodowej i Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa. Jest to symboliczna uroczystość upamiętniająca wszystkich więźniów, powstańców, ofiary pierwszej i drugiej wojny światowej, zachęcająca do budowania międzypokoleniowych relacji między kombatantami i młodymi osobami. W ten sposób już drugi raz są uhonorowani  żyjący świadkowie historii oraz ci, którzy odeszli na wieczną wartę. Koncert jest oddaniem hołdu bohaterom, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zaproszenie na 12 listopada do Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie otrzymało ponad tysiąc kombatantów z kilkudziesięciu organizacji oraz szkolna młodzież. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas wojskowych pod opieką koordynatora klas wojskowych pana Piotra Goruka-Górskiego oraz wychowawczyni Mirosławy Niewiarowskiej.

 

Przygotowano na podstawie: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/464-konferencja-prasowa-zapowiadaj%C4%85ca-uroczysty-koncert-%E2%80%9Epolska-zas%C5%82u%C5%BConym-dla-ojczyzny%E2%80%9D.html