Aktualności

Urodziny Marszałka

6 grudnia 2021

Niedziela 5 grudnia to dzień urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego – jednego z ojców niepodległej Rzeczypospolitej. Z tej okazji przedstawiciele klas wojskowych Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie wraz z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Fundacją Niepodległościową, Instytutem Historycznym nn im. Andrzeja Ostoja Owsianego oraz Solidarnością Walczącą złożyli hołd przy pomniku Marszałka. Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – Prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego przedstawił sylwetkę Marszałka, wielkiego patrioty i wizjonera, wskrzesiciela niepodległego bytu państwa polskiego oraz podkreślił znaczenie jego dorobku dla współczesnych i przyszłych pokoleń również w kontekście współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa. Prezes Fundacji Niepodległościowej – Tadeusz Stański odwołał się do uniwersalnych wartości opartych na patriotyzmie, przywiązania do Ojczyzny oraz roli, jaką mają odegrać w wychowaniu, przede wszystkim młodego pokolenia. Po uroczystości złożenia wieńców przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego przeszliśmy złożyć hołd Nieznanemu Żołnierzowi.