Aktualności

Warsztaty psychologiczno-rozwojowe z Recykling Myśli

3 maja 2023

W ramach realizacji projektu: Mała zmiana lepsze jutro – zwiększenie zainteresowań uczniów w poszukiwaniu własnego ja w ramach XVIII edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych 2023 klasa 2lb w dniu 19 kwietnia 2023 roku brała udział w warsztatach psychologiczno- rozwojowych z Recykling Myśli.
 
Spotkanie miało na celu zwiększyć zainteresowanie u Uczniów samopoznaniem siebie jak i dać szansę na uświadomienie jak przeżywamy swoje emocje, zrozumieć mechanizmy ich powstawania i poznać proste, konkretne i skuteczne sposoby radzenia sobie z nimi. Drugim elementem spotkania był temat poświęcony mowie nienawiści – jakie są granice wolności słowa, kiedy to jest żart czy już agresja. Wspomniano także o wpływie hejtu na innych, jaką rolę odgrywa świadek, moja osoba w roli celu ataku. To co jest istotnym nastąpiło uświadomienie, co robić, gdy jest zetknięcie się z hejtem jak również uwrażliwienie na godność własną i godność drugiego człowieka.
 
Młodzież uczestnicząca znalazła chwilę dla siebie, miała możliwość inspirująco spędzić czas, otrzymała motywację do podjęcia procesu samodoskonalenia.