Aktualności

Wielki sukces szkoły! Mamy akredytację!

22 listopada 2022

Nasza szkoła dostała akredytację Narodowej Agencji na realizację projektów Erasmus+ Akcja Mobilność Edukacyjna / KA121-VET w ramch pierwszego roku 2022-23. Akredytacja ta daje uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania na realizowane projekty Erasmus plus, to rodzaj „biletu wstępu do programu”, jest rodzajem członkostwa w programie w kolejnych latach. Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-00006590
 
Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że szkoła stworzyła plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest Planem Erasmusa i stanowi kluczowy element wniosku o Akredytację.
 
Organizacje realizujące działania związane z mobilnościami muszą przestrzegać wspólnego zestawu standardów jakości Erasmusa.  
Podstawowe zasady:
Włączenie i różnorodność
Działania nienaruszające równowagi ekologicznej i odpowiedzialność za środowisko
Edukacja cyfrowa
Aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus
 
Dofinansowanie na realizację programu Erasmus+ w kwocie 27 921 Euro. Pieniądze te przeznaczone będą  na realizację programu Erasmus+ w bieżącym roku szkolnym 2022/23. Projekt pomoże sfinansować szereg zaplanowanych działań, między innymi; grupowe mobilności dla 6 uczniów, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, wizyty przygotowawcze.
 
Cele i założenia programu Erasmus w szkole na rok szkolny 2022-2023:
Poprawa jakości zarządzania przez współpracę z organizacjami edukacyjnymi z innych krajów europejskich oraz wymianę doświadczeń
Wdrożenie innowacyjnych metod pracy z zakresu kształcenia językowego oraz zawodowego – organizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów
Zbudowanie wizerunku placówki edukacyjnej świadczącej wysoką jakość usług i zapewniającej atrakcyjną ofertę edukacyjną przez realizację programów współpracy międzynarodowej.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
 
To wielki sukces całego Zespołu Szkoły!
 
Więcej informacji o samej Akredytacji i programie Erasmus+ można znaleźć na stronie: https://erasmusplus.org.pl/