Aktualności

Wizyta Przygotowawcza Erasmus+

4 kwietnia 2023

Hola amigos:)
 
W dniach od 31 marca do 2 kwietnia 2023 r. odbyła się wizyta w Walencji w Hiszpanii, w celu przygotowania do realizacji projektu ERASMUS PLUS przez młodzież i nauczycieli w ramach Akredytacji. Szkołę reprezentowały koordynator projektu Pani Kamila Stawicka oraz Pani Magdalena Fernandez – Puchalska.
 
Wizyta miała na celu omówienie najważniejszych kwestii dotyczących organizacji stażu zawodowego dla młodzieży, poznanie warunków pobytu i praktyk zawodowych oraz ustalenie szczegółowego programu wyjazdu do Walencji. Wszystkie cele wizyty zostały zrealizowane. W piątek 31 marca odbyło się spotkanie i podpisanie umowy z Panem Sergio Ferrero, który będzie opiekunem młodzieży podczas praktyk. W sobotę Panie udały się na wizytację do hostelu w którym młodzież z naszej szkoły będzie mieszkać podczas praktyk. Po satysfakcjonującej wizycie i rozmowie z przedstawicielem hostelu odbyła się wizytacja wszystkich miejsc w których młodzież będzie odbywać praktyki.
 
Zespół Koordynatorów Erazmus+