Aktualności

Wolontariat w Muzeum Powstania Warszawskiego

20 maja 2017

W drugim okresie nauki roku szkolnego 2016/2017 nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Powstania Warszawskiego. Na spotkaniu informacyjnym z pracownikiem Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego, Panią dr Karoliną Wolską dowiedzieliśmy się o procedurach, wymogach, formalnościach w zakresie wykonywanych zadań, dotyczących pełnienia funkcji wolontariusza.

 

Czterech młodych, odważnych ludzi: Sara Gajewska, Jan Kwiatkowski, Paweł Szymański z klasy I Le oraz Adam Kostrzewa z klasy 2Le zdecydowało się przejść odpowiednie szkolenia i zostać pełnoprawnymi wolontariuszami Muzeum Powstania Warszawskiego. Tym samym, często w szkolnym umundurowaniu, będą godnie reprezentować szkołę.
Gratulujemy i cieszymy się!