Aktualności

Zakończenie edukacji wojskowej

27 kwietnia 2021

W poniedziałek 26 kwietnia 2021 roku, w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, uroczyście podsumował III edycję CWKM. Kolejny rocznik ukończył naukę przedmiotu Edukacja wojskowa w ramach „Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” zwanego zamiennie „Programem Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” lub „Programem MON”.

– Gratuluję Wam tego, że dokonaliście dobrego wyboru, dlatego, że nauka w klasach mundurowych jest dobrym wyborem, dającym bardzo dobry start w dorosłe życie. Gwarantującym nabycie umiejętności i wiedzy, która może być spożytkowana w służbie Ojczyźnie. Życzę Wam, żebyście swoją przyszłość związali z Wojskiem Polskim. To jest zarówno służba, a więc zobowiązanie, ale i wyróżnienie, żeby nosić mundur żołnierza Wojska Polskiego – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z kadetami klas wojskowych. – Gratuluję Wam, Waszym opiekunom i wychowawcom, którzy podczas tego procesu edukacji kształtowali Wasze postawy. Ta postawa, którą możemy nazwać postawą służby Ojczyźnie, jest niezwykle ważna dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa Polski. Jest również ważna dla przyszłości naszej Ojczyzny. Bardzo się cieszę, że dokonaliście tego wyboru, tak jak i inni uczniowie wszystkich 185 szkół w całej Polsce, szkół z klasami mundurowymi. Ponad 440, klas prawie 11 tysięcy uczniów, to są dane, za rok szkolny, który już niedługo się kończy – dodał szef MON.

Ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne Pan Minister wręczył Certyfikaty najlepszym uczniom reprezentującym 17 szkół biorących udział w programie. Naszą Szkołę reprezentował Michał Gajos – maturzysta 3 Ld w CXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Waldemara Milewicza w ZS nr 7 w Warszawie pod opieką Artura Paszkiewicza – wychowawcy klas wojskowych.

Imienny Certyfikat MON upoważnia absolwentów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, między innymi do otrzymania dodatkowych punktów podczas rekrutacji do wyższych uczelni wojskowych czy odbycia skróconej służby przygotowawczej.

W naszej Szkole klasy wojskowe istnieją już 15 lat, a pod patronatem Ministra Obrony Narodowej działamy od I edycji. W bieżącym roku szkolnym otrzymaliśmy zgodę Pana Ministra na otwarcie klasy w programie Oddziały Przygotowania Wojskowego. MON w ramach programu CWKM oraz OPW w ramach dotacji celowej dofinansowuje zakup pakietu mundurowego ucznia, oraz sprzętu niezbędnego do szkolenia kadetów.

Wszystkim tegorocznym absolwentom CWKM życzymy powodzenia w realizacji żołnierskich planów.