Aktualności

1 września

2 września 2021

01.09.2021 roku, z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego odbyła się, połączona z apelem pamięci, uroczysta zmiana posterunku honorowego

Na zaproszenie Pani Wandy Baranowskiej – Prezes Stowarzyszenia Pamięci Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” Armii Krajowej i ich komendanta płk. Jerzego Strzałkowskiego, udział w uroczystości wzięli strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 1944 działającej przy CXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Waldemara Milewicza.

W skład pocztu ze sztandarem Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” Armii Krajowej stanowili: dowódca sierżant ZS Michał Żebrowski, Chorąży Sekcyjny ZS Gabriel Rambaldi oraz Asystujący Sekcyjny ZS Natalia Prywoznik.