Aktualności

78. rocznica walk pod Pociechą

6 września 2022

Każdego roku, w pierwszą niedzielę września żyjący członkowie P.O.S. „Jerzyki” wraz z licznie zebranymi gośćmi spotykają się w Miejscu Pamięci Narodowej – Pociesze , gdzie odczytany jest apel poległych, a delegacje składają kwiaty i zapalają znicze. Na zaproszenie Organizatorów naszą Szkołę oraz JS 1944 im. ppor. Aleksandra Pudło reprezentowali uczniowie klas wojskowych Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza oraz Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego pod opieką Mirosławy Niewiarowskiej – wychowawczyni Oddziału Przygotowania Wojskowego. Oto cytat zamieszczony na pomniku w Pociesze: „Polsko!

Tobie oddaliśmy życie, Ziemi ojczystej ciała, Wiarę przyszłym pokoleniom.”

Organizacja konspiracyjna – Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki” powstała w październiku 1939 roku w oparciu o grupę działaczy Związku Młodzieży z Dalekiego Wschodu. Komendantem i założycielem organizacji był Jerzy Strzałkowski ps. „Jerzy”, „Sybirak”. Stopniowo do pracy konspiracyjnej włączono młodzież szkolną i akademicką, a także starszych wychowanków i podopiecznych Jerzego Strzałkowskiego z kolonii letnich, burs i internatów, z tytułu pracy w charakterze kuratora sądu dla nieletnich oraz normalnym trybem rekrutacji spośród patriotycznej części młodzieży. Organizacja działała w latach 1939-1945 na terenie państwa polskiego pod okupacją hitlerowską. Siedzibą komendy była Warszawa. Z dniem 09.03.1943 roku organizacja P.O.S. „Jerzyki” została podporządkowana dowódcy Armii Krajowej pod względem operacyjno-wojskowym, zachowała odrębność organizacyjną.

6 czerwca 2017 roku odbyła się uroczystość przekazania społeczności naszej Szkoły – Zespołowi Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie sztandaru Stowarzyszenia Żołnierzy Powstańczych Oddziałów Specjalnych ”Jerzyki” Armia Krajowa – odznaczonego Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militarii.