Aktualności

83. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

18 września 2022

17 września br., o godz. 17-ej przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie na Skwerze Matki Sybiraczki odbyły się uroczystości 83. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Po przemówieniach okolicznościowych odprawiono wspólną modlitwę międzyreligijną, do której zaproszono przedstawiciela Ordynariatu Polowego WP, przedstawiciela Prawosławnego Ordynariatu WP, przedstawiciela Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, Naczelnego Rabina Polski, Imama reprezentującego Muzułmański Związek Religijny w RP. Po modlitwie odbył się Apel Pamięci i salwa honorowa, następnie ceremonia złożenia wieńców i odśpiewanie Hymnu Sybiraków. Naszą Szkołę reprezentowały poczet Sztandarowy CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza w Warszawie, Poczet Sztandarowy POS „Jerzyki” Żołnierzy AK oraz przedstawiciele kadetów i strzelców JS 1944 im. ppor. Aleksandra Pudło pod opieką Mirosławy Niewiarowskiej. 17 września 1939 roku nad ranem Związek Radziecki bez formalnego wypowiedzenia wojny zaatakował Polskę. W ten sposób ZSRR wywiązał się z tajnego porozumienia podpisanego 23 sierpnia 1939 roku przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesława Mołotowa, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady komisarzy Ludowych (premiera). Drugi punkt tajnego protokołu dodatkowego był w rezultacie zajęciem i podziałem Polski pomiędzy III Rzeszą, a Związkiem Radzieckim. Okupacja sowiecka doprowadziła do mordów oficerów polskich, między innymi w Katyniu i masowych deportacji Polaków w głąb ZSRR.