Aktualności

Lekcja dla Rodaka

12 czerwca 2018

W czerwcu 2018 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach akcji „Lekcja dla Rodaka”. Polegały one na przybliżeniu tematu historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach.
Tematem zajęć były największe deportacje Polaków z czasów wojny, przyczyny pozostania rodaków na obczyźnie, życie kolejnego pokolenia poza granicami kraju oraz problem repatriacji. W trakcie zajęć młodzież obejrzała filmy pt. „Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia zesłańców”, „Zapomniani Polacy w Kazachstanie” oraz prezentację multimedialną.

W ramach projektu IPN „Spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej” młodzież nagrała wywiad z panią Ireną Persak, która do 1940 r. mieszkała w województwie tarnopolskim, a w czasie II wojny światowej razem z całą rodziną  została zesłana najpierw do obwodu archangielskiego, a potem do południowych republik ZSRR, w tym na  cztery lata do Kazachstanu. Pani Irenie Persak udało się wrócić do ojczyzny, ale niektórzy członkowie jej rodziny nie mieli takiego szczęścia – zmarli na zesłaniu lub ślad po nich zaginął, a odnalezienie ich przez Polski Czerwony Krzyż nie powiodło się.
Uczniowie, którzy nagrali film, zaprezentowali go swoim kolegom. Był to bardzo ważny głos świadka, z którym bezpośrednio mogliśmy porozmawiać.

Akcję „Lekcja dla Rodaka” organizuje „Fundacja dla Rodaka”, którą tworzą wolontariusze. Jej celem jest podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, kultury i tradycji narodowych oraz pogłębianie więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami, wśród których mieszkają Polacy.
„Lekcje dla Rodaka” przeprowadziły Ewelina Beńko-Kaczkowska, Edyta Kautsch i Aneta Tarnowska.