Aktualności

Matura 2017

20 kwietnia 2017

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Część ustna egzaminu maturalnego

język obcy nowożytny – od 4 do 26 maja

jezyk polski – od  8 do 20 maja

Część pisemna egzaminu maturalnego