Aktualności

Miejsce kaźni na Oczki 1

10 stycznia 2020

10 stycznia 2020 roku, grupa uczniów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych drugiego i trzeciego rocznika CXXV Liceum Ogólnokształcącego
im. W. Milewicza pod opieką Mirosławy Niewiarowskiej – koordynator klas wojskowych, zwiedziła szczególne miejsce w Warszawie.

W gmachu dawnego Zarządu Głównego Informacji Wojskowej, a później Wojskowych Służb Wewnętrznych i WSI (obecnie mieści się Służba Kontrwywiadu Wojskowego) zwiedziliśmy Muzeum Ofiar Terroru Komunistycznego w Wojsku. Miejsce haniebnych zbrodni popełnianych z barbarzyńskim okrucieństwem na najlepszych obywatelach narodu polskiego. Utworzone zostało w podziemiach działania instytucji podporządkowanej sowieckiemu kontrwywiadowi wojskowemu GRU, zwanemu też Smierszem. Więziono w nim, torturowano i mordowano oficerów i żołnierzy polskiego podziemia, bohaterów walk o niepodległą Polskę. Zapoznaliśmy się z ekspozycją „Pamięci ofiar terroru komunistycznego w Wojsku Polskim” i zobaczyliśmy jak wyglądały sale przesłuchań i cele więźniów.