Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

10 stycznia 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Biblioteka szkolna w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami dla CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza, w kwocie 15 000 zł oraz dla Technikum Nr 3 im. Ludwika Krzywickiego również w kwocie 15 000 zł. W związku z powyższym, biblioteka nasza wzbogaciła swój księgozbiór w nowości wydawnicze, m.in. z kategorii: literatura piękna, literatura popularno – naukowa, literatura faktu, publicystyka, reportaż, literatura fantastyczna, biografie, wspomnienia, pamiętniki, sport, albumy, poradniki, lektury szkolne.
Zapraszamy do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.