Aktualności

Nie ma dzieci, są ludzie- lekcja o prawach dziecka

20 czerwca 2018

Szkolny klub czytelniczy, podczas drugiej wizyty w Szkoły Podstawowej nr 350 w Warszawie, przybliżył uczniom postać Janusza Korczaka. Celem spotkania było wyjaśnienie, kim jest uchodźca; przedstawienie praw dziecka;  refleksja nad różnorodnością uczuć i sposobów ich okazywania oraz ukazanie problemu uchodźstwa na świecie.
Uczniowie mieli okazję usłyszeć jak się zakończyła przygoda Tandżina z opowiadania Chłopiec z Lampedusy Rafała Witka. Rozmawiali na temat obejrzanego filmu edukacyjnego  przygotowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz poznali dokument Konwencji o Prawach Dziecka przyjęty przez Organizację Narodów Zjedno-czonych.