Aktualności

Popołudnie pamięci w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

5 września 2021

W sobotę, 4 września 2021 r., na zaproszenia Pana Jacka Pawłowicza – Dyrektora Muzeum, wzięliśmy udział w niezwykłym wydarzeniu poświęconym rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Popołudnie rozpoczęło się przedstawieniem przygotowanym przez nauczycieli i uczniów SP nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z Dobrego Miasta – „Rozmowy (Nie) rzeczywiste”. Z rotmistrzem Witoldem Pileckim, w symbolicznym ogrodzie przed domem w Sukurczach rozmawiali bohaterowie szkolnych lektur.

Następnie odbyła się uroczystość wręczenie nagród im. Danuty Siedzikówny „Inki” przez Fundację Armii Krajowej w Londynie. Zarząd Fundacji, mając na uwadze zachowanie dla potomnych ideałów Polski Walczącej, zdecydował o ustanowieniu Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki” dla osób i instytucji, które w sposób szczególny, wykraczający poza podstawowe obowiązki zawodowe lub działalność statutową związaną z przywoływaną tematyką, przyczyniają się do zachowania pamięci o „Żołnierzach Wyklętych” – uczestnikach drugiej konspiracji niepodległościowej, zakorzenionej w ideach Polskiego Państwa Podziemnego. Po raz pierwszy Nagroda „Inki” została wręczona w wymiarze regionalnym (2014). Od 2015 r. dokonano zmian regulaminowych, co pozwoliło na podniesienie jej statusu do rangi ogólnopolskiej oraz powołano Kapitułę Honorową Nagrody, której przewodniczenie powierzane jest corocznie innej osobie.

Po uroczystości wręczenia nagród odbył się wyjątkowy koncert zespołu „Forteca”. Była to muzyczna lekcja historii tego miejsca, w którym przez dziesięciolecia splatały się dramatyczne losy walczących o wolną Polskę. Zespół wykonał aż trzy nowe premierowe utwory nawiązujące do historii więzienia na Rakowieckiej.

Pana Jerzego Solińskiego – Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Warszawie reprezentowała Mirosława Niewiarowska – kierownik szkolenia praktycznego