Aktualności

Porozumienie o Skróceniu Służby Przygotowawczej

18 maja 2021

Tegoroczne szkolenie absolwentów III edycji Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych z województwa mazowieckiego przystępujących do skróconej służby przygotowawczej odbędzie się w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” w Ciechanowie.

18 maja 2021 roku, porozumienie w tej sprawie podpisał Dowódca 5 MBOT, płk Mieczysław Gurgielewicz oraz reprezentujący CXXV Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza w Zespole Szkół Nr 7 w Warszawie – Dyrektor Zespołu Szkół, Jerzy Soliński.

Absolwenci III edycji CWKM powołani do służby przygotowawczej będą szkoleni według „Programu szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dla absolwentów kształcenia według innowacyjnego programu przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa”.