Aktualności

Proces karny

6 kwietnia 2018

06 kwietnia br. uczniowie klasy 2 Le pod opieką nauczycieli Mirosławy Niewiarowskiej oraz Jolanty Żach, kolejny raz uczestniczyli w rozprawie sądowej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa-Mokotów.
Dzięki uprzejmości pani sędzi i na podstawie jednej z głównych zasad procesu sądowego – zasady publiczności (jawności), uczniowie mogli uczestniczyć  w nietypowym, pewnie ostatnim tego rodzaju, procesie karnym. Zasada jawności, która oznacza możliwość obserwowania procesu osobom trzecim, pełni jednocześnie funkcję edukacyjną.
Ówcześni działacze opozycji PRL:  Jerzy Kropiwnicki, Tadeusz Stański, Andrzej Słowik, w wyniku represji politycznych, skazani prawomocnie przez sądy Polski Ludowej, wystąpili przeciwko byłemu wicenaczelnikowi Zakładu Karnego w Barczewie, zarzucając stosowanie tortur w latach 1983-1984 w stosunku do osadzonych tam więźniów politycznych.
W piątkowe przedpołudnie wyjaśnienia składał szef buntu czynnego więźniów politycznych – Tadeusz Stański, obecnie prezes Fundacji Niepodległościowej.