Aktualności

Realizacja programu „PoczytajMy o migracjach”

20 maja 2018

Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim programie ,,PoczytajMy” o migracjach, który został zorganizowany przez  Centrum Edukacji Obywatelskiej.
W ramach programu uczniowie z klasy 2Tc przy wsparciu p. Eweliny Beńko-Kaczkowskiej założyli klub czytelniczy i przygotowali  spotkania czytelnicze dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 350. Wspólne czytanie książek stało się szansą do zaangażowania się młodzieży w działania na rzecz innych oraz poznania społeczności lokalnej. Główne cele programu to:  rozwój czytelnictwa, zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką współczesnych migracji i praw człowieka, kształtowanie krytycznego myślenia, rozwijanie postaw otwartości, akceptacji i empatii wobec innych .
Szkolny klub czytelniczy przygotował scenariusz zajęć na podstawie książki Chłopiec z Lampedusy Rafała Witka.  Podczas spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej nr 350, nasi uczniowie pokazali na mapie świata: Polskę, Włochy i wyspę Lampedusę; wyjaśnili, co to jest Unia Europejska, ile krajów ją tworzy; przedstawili wyzwania adaptacyjne, z jakimi mierzyła się Andżelika (główna bohaterka książki), rozmawiali z uczniami jak Andżelika poradziła sobie w szkole z komunikacją; zaprezentowali  pojęcia związane z migracjami (m.in. imigrant, emigrant).
Spotkania czytelnicze są ważnym elementem działalności szkolnego kluby. Wspierają rozwój dzieci: głośne czytanie rozwija ich wyobraźnię, pamięć, pomysłowość, wzbudza w nich ciekawość świata. Budują emocjonalną więź między czytającymi a słuchającymi dziećmi: młodzi „lektorzy” stają się dla nich przewodnikami i często przyjaciółmi. Kształtują nawyk czytania książek i promują czytelnictwo wśród młodych ludzi. Pozwalają  na rozwijanie umiejętności przydatnych młodzieży w dalszym życiu, takich jak umiejętność publicznego wystąpienia, planowania działań czy pracy w różnorodnej grupie. Umożliwiają dzieciom i młodzieży lepsze poznanie okolicy, w której żyją na co dzień.