Aktualności

Ślubowanie uczniów klas wojskowych na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego

30 września 2016

30 września na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczystość Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego. Tego dnia, w tym wyjątkowym miejscu czci narodowej, miało miejsce ślubowanie pierwszego rocznika kadetów klas wojskowych CXXV LO im. Waldemara Milewicza.
Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego i wciągnięcia flagi na maszt. Muzyczną oprawę zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.
Dyrektor Szkoły Pan Paweł Mirecki przypomniał idee powołania klas wojskowych w ZS nr7. Po uroczystym ślubowaniu głos zabrali również zaproszeni goście: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – wiceminister prof. dr hab. Wojciech Falkowski, Mazowiecka Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek oraz ksiądz kapelan ppor. Marek Okoń.
W imieniu wszystkich zgromadzonych wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza złożyli Podsekretarz Stanu w MON – wiceminister prof. dr hab. Wojciech Falkowski, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. Brygady Robert Głąb, Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 dr Paweł Mirecki oraz uczniowie Julia Borkowska, Natalia Rynkowska, Bartłomiej Trzciński i Adam Łapacz.
Uroczystość zakończyła defilada wszystkich uczniów klas wojskowych naszej szkoły przygotowana przez żołnierzy z Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych.
Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej – minister prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, Dyrektor Biura Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej – Waldemar Zubek,  Dowódca Garnizonu Warszawa – gen. bryg. Robert Głąb,  Mazowiecka Wicekurator Oświaty – Dorota Skrzypek,  Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marsz. Józefa Piłsudskiego – dr Jan Tarczyński,   Pełnomocnik ds. obronnych Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Zdzisław Młodziejewski,  Dowódca Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych – reprezentowany przez  porucznik Katarzynę Sieńczyk-Lis, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej – prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler, Szef Wydziału Wychowawczego Akademii Obrony Narodowej – płk. Marek Szewczyk, kapelan – ks. ppor. Marek Okoń oraz przedstawiciel Wydziału Oświaty Dzielnicy Wola – Małgorzata Jaworska.
Obecni byli również uczniowie reprezentujący naszą szkołę, nauczyciele i rodziny uczniów, składających ślubowanie oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół.