Aktualności

Sprawdzamy nasze umiejętności cyfrowe z IT Fitness Testem

31 października 2023

Uczniowie naszej Szkoły (klasy 4 TC,1 Ta,3LOC,5 TCP) przystąpili w dniach 30-31.10.2023 do napisania IT Fitness Testu przeznaczonego dla krajów Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. Celem testu jest sprawdzenie umiejętności cyfrowych w dziedzinach: Internet, bezpieczeństwo i systemy komputerowe czy media społecznościowe.

Dzięki uczestnictwu jest możliwość zweryfikowania swojej wiedzy z równoczesnym porównaniem swoich wyników na tle klasy, szkoły czy kraju. Każdy Uczestnik otrzymał certyfikat wraz z uzyskaną punktacją i ma szansę ubiegać się o atrakcyjne nagrody.