Aktualności

Święto Centralnej Biblioteki Wojskowej

17 czerwca 2021

W środę 16 czerwca 2021 roku, na zaproszenie dra Jana Tarczyńskiego – Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz dra Jarosława Szarka – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przedstawiciele naszej Szkoły wzięli udział w uroczystości z okazji Święta Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz 100-lecia Polskiej Bibliografii Wojskowej.

Podczas uroczystości Pan Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pan Paweł Szrot – Szef Gabinetu Prezydenta RP, Pani Marzena Cichorzewska – wicemarszałek Sejmu RP oraz pan Łukasz Kudlicki – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej dokonali odsłonięcia tablicy poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu – patronowi Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Pan minister Jan Józef Kasprzyk uhonorował medalami „Pro Bono Poloniae” oraz „Pro Patria” pracowników CBW szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o bohaterach walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczone zostały również Krzyże Związku Piłsudczyków oraz medale 100-lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Naszą Szkołę reprezentował Poczt Sztandarowy Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych przy CXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Waldemara Milewicza w Warszawie pod opieką Pana Tomasza Kantora – wychowawcy uczniów-kadetów .

Materiał video 1

Materiał video 2