Aktualności

Uczniowie Technikum nr 3 zdobyli I miejsce w konkursie „Rachunkowość i podatki”

7 kwietnia 2017

W dniu 07.04.2017r odbył się finał  I edycji konkursu o zasięgu wojewódzkim „Rachunkowość i podatki” .
Celem konkursu było podniesienie świadomości uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej, propagowanie zasad racjonalnego zarządzania finansami, upowszechnienie nawyku wcześniejszej analizy popartej wiedzą przed podjęciem jakichkolwiek decyzji finansowych oraz podnoszenie poziomu nauczania.
Ideą, która przyświecała organizatorom konkursu było sprawdzenie umiejętności pracy w zespole, kreatywności i wiedzy uczniów z zakresu planowania rozpoczęcia działalności gospodarczej, ewidencji zdarzeń gospodarczych, sporządzania dowodów księgowych, umiejętności klasyfikowania kosztów i przychodów oraz obliczania wyniku ze sprzedaży, wyniku z działalności operacyjnej, wyniku brutto i wyniku netto.
Uczennice Technikum nr 3- Izabela Sokołowska i  Aneta Wyszyńska- zdobyły I miejsce w konkursie.
Organizatorem I edycji konkursu „Rachunkowość i podatki” był ZSLiE nr1, Warszawa ul. Stawki 10.